Design, trykksaker, skilt, bildekor, reklame og profileringsmateriell!

Vi har over 30 års bransjeerfaring og kan tilby mange tjenester og produkter. God design, kvalitet og service er viktig for oss. Vi videreutvikler dine ønsker og ideer — til ferdig trykksak, skilt eller bildekor el.l. Vi er to ansatte, med hjemmekontor på Sandbumoen i Sel kommune, 6,5 kilometer sør for Otta i Oppland. Lave kostnader = gunstige priser til kunden! Nytt av året er at vi kan tilby profesjonell helfoliering av biler i samarbeid med lokal montør på Otta.

NYTT: NETTBUTIKK for trykksaker og profileringsmateriell!

Bruk vår nettbutikk for å oppnå særdeles gunstige trykksakpriser! Har du laget en ferdig original (med bilder i cmyk, skjæremerker og i pdf-format), betaler du bare det som er oppgitt i nettbutikken. Ønsker du at vi utformer materiellet, får du en separat hyggelig pris av oss på dette. - Ta gjerne kontakt for mer info.

Konsulenttjenester / informasjonsrådgivning

Har du behov for å utforme logo, trenger du hjelp til å informere og markedsføre? — Vi yter konsulentbistand til en overkommelig pris. Med bakgrunn fra såvel grafisk bransje, som databransje og informasjons- og markedsføringsarbeid, kan vi gi deg råd og bistand til tekstbearbeiding, layout, fotografering og igangsetting / produksjon av markedsføringsmateriell.

Våre kunder

Vi betjener alle typer kunder — alt fra enkeltmannsforetak til mellomstore bedrifter, store konsern og offentlig forvaltning (kommuner, fylkeskommuner, etater og statsinstitusjoner).

VI FIKK TILGJENGELIGHETSPRISEN FOR 2016!!

Under et møte på Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort i Øyer fikk vi lørdag den 26.11. tildelt Tilgjengelighetsprisen for 2016 av Norges Blindeforbund Oppland fylkeslag. Utmerkelsen fikk vi for den taktile infotavla som i sommer ble levert til Otta Kulturhus. I begrunnelsen for prisen sies det: "Prisen deles hvert år ut til aktører som Norges Blindeforbund Oppland fylkeslag mener bevisst har søkt løsninger som er universelt utformet. BKE Grafisk har vist hensyn til mangfoldet i befolkningen og gitt oppmerksomhet til løsninger som dermed gjør at alle borgere kan delta på lik linje i samfunnet."